5.10.14

Chodník v záhrade - typy chodníkov


Pustiť sa do návrhu a realizácie záhradného chodníka môže byť náročnejšia úloha, ako sa na prvý pohľad zdá. Dnešný stavebný trh, ale aj príroda ponúka nespočetne veľa materiálových a konštrukčných možností tvorby záhradných chodníkov. Pri výbere toho najlepšieho do vašej záhrady vám môže pomôcť práve tento článok.

Myslite na všetko. 
Plánovanie.
Popri plánovaní trasy chodníka je dobré pouvažovať nad budúcimi realizáciami v záhrade. Do výkopu pre náš chodník je napríklad možné uložiť rozvody vody na polievanie či elektriny, čo ušetrí budúce výkopové práce.

Pri voľbe typu záhradného chodníka je rozhodujúci vzhľad a celkový súlad s okolitým prostredím. Dôležité je preto pouvažovať, či pravidelné a presné línie zapadnú práve do vašej záhrady.
Takéto chodníky pôsobia spoľahlivo a precízne, no nemusia vystihovať atmosféru tichého záhradného kúta. Naopak, asymetrické tvary môžu pôsobiť s okolitou prírodou jednotnejšie a ich vyhotovenie je väčšinou menej ekonomicky náročné. Každá záhrada má však osobité čaro a atmosféru, ku ktorej je dobé podriadiť aj estetiku záhradného chodníka. 

Pri navrhovaní vhodného konštrukčného a materiálového riešenia musíme zohľadniť mnoho faktorov. Ak sa postavíme na nádherný chodník, na ktorom sa nám však šmýka a necítime sa bezpečne, prejdeme radšej danú trasu po tráve a náš chodník tak nespĺňa svoj účel. Povrch použitého materiálu by mal mať teda určitú drsnosť, nemal by mať ale hrbole či výčnelky, o ktoré je ľahko zakopnúť. Celkové vyhotovenie má zabrániť zadržovaniu sa vody na povrchu. Najjednoduchšie to dosiahneme spádovaním. Jednotlivé kusy či časti povrchu musia byť pevné, stabilné a súdržné, čo zabezpečujeme vhodným a dobre zhutneným podložím. Takisto si môžeme pomôcť obrubníkmi, aby sa nám dlažba nerozchádzala. Pri výbere materiálu je potrebné zohľadniť jeho životnosť a údržbu.


Typy chodníkov.

Jednoduchšie a ekonomickejšie typy chodníkov:


chodníčky s povrchmi zo sypaných materiálov: štrk, záhradný substrát    


stupajové chodníky z jednotlivých dlaždíc, kladených do pieskového lôžka 


chodníky urobené v kombináciách dlažby a sypaného materiálu 

       
chodníky vyskladané zo zvyškov dlažby či iného materiálu


drevené chodníky 

                                               

Náročnejšie riešenia:

záhradný chodník z betónu


betónová zámková dlažba      
    

zatrávňovacie tvárnice


záhradná dlažba z kameňa